Har du frågor om Södra city? Har du frågor om Södra city?
Södra city

Välkommen till

ETT NYTT CITYLÄGE I UPPSALA

Södra City
växer fram

Uppsalas innerstad förlängs söderut. I södra city utvecklas en dynamisk och livfull stadsdel där hälsa, framtidens företag, människor och idéer möts.

URBANT OCH LIVFULLT MED HÅLLBARHET I FOKUS

Få tillgång till hela presentationen om Södra city.

Följ med oss till Södra City redan nu

Om du promenerar runt i det område som vi kallar för Södra City idag så kan det kanske vara svårt att förstå hur det kommer att se ut i framtiden. Utvecklingen pågår för fullt och Södra City kommer inte att visa sin vackraste sida än på ett tag.. För att du ska förstå hur fint det kommer att bli har vi tagit fram den här filmen. Följ med till Södra City redan nu.

Det här är Södra city

VAD

En hållbar stadsdel med kontor, bostäder, mötesplatser och ett grönstråk. Med lösningar i absolut framkant är förhoppningen att Södra city blir ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

VAR

Området binder samman centrala Uppsala med Kungsängens bostadsområde och sträcker sig mellan Uppsala C i öst och Fyrisån i väst.

NÄR

Området utvecklas i etapper där vissa delar redan står klara. Hela området planeras vara klart 2028.

HUR

Utvecklingen av Södra city sker i nära samarbete mellan Vasakronan och Uppsala kommun.

Ett unikt strategiskt läge

MED NATUREN UTANFÖR DÖRREN OCH VÄRLDEN RUNT HÖRNET

Södra city ligger i direkt närhet till Uppsala C vilket gör att en resa till Arlanda (20 minuter) eller Stockholm (30 minuter) alltid ligger nära till hands.

Med sitt centrala cityläge finns naturligtvis det mesta i form av service och materbjudanden nära, men även rekreation i Green line, Fyrisån och terrasser. Paus och puls, helt enkelt.

SÖDRA CITY

Uppsalas nya stadsdel. Här bildar olikheterna en helhet. Läs mer om de olika delarna genom att föra musen över kartan.

BOSTÄDER

Uppsalas mest centrala bostadsprojekt. Här planeras för lägenheter med restauranger och service i gatuplan. Det blir också en förskola och en grön innergård. Planeras vara klart 2028.

SOCIALA HUBBEN

Uppsalas nya hjärta skapar puls i Södra city. Byggnaden som planeras stå klar 2025 blir ett socialt nav med hotell, kontor och inspirerande mötesplatser. Restauranger, service och publika takterrasser lockar besökare från både Uppsala och övriga landet.

LUMI

Ett nygammalt tillskott i Södra city. Stommen behålls och huset byggs om med en hög grad av återbruk samt flera smarta lösningar som minskar fastighetens klimatavtryck. Kontoren står inflyttningsklara under 2024.

KV. SLEIPNER

Ett mixat kvarter med fint läge i mitten av Södra city. Här finns bostäder, fina kontorsbyggnader och hus av äldre karaktär.

MAGASIN X

Ett prisbelönt kontorshus med en stomme helt byggd i trä. Här finns Arena coworking, restaurang och många tekniska lösningar i absolut framkant.

JUVELEN

Ett hus som tar för sig. Juvelen sticker ut med sin speciella arkitektur precis vid tågspåren. Här finns coola kontor samt restaurang och service i gatuplan.

GREEN LINE

Uppsalas nya, gröna lunga. Det lummiga stråket löper längs med hela Södra city, från Fyrisån till Uppsala C. Med sina 500 meter bjuder Green line in både till både paus och puls – avslappning på en parkbänk, fartfyllda event, odlingsarbete och motion.

UPPSALA C

Uppsala kommun utvecklar Uppsala C. Här planeras för en ny sydlig uppgång från perrongerna, med direkt koppling till Södra city.

HAMNPLAN

En del av Södra Åstråket och målpunkt för Södra city. Hamnplan är ett av Uppsalas viktigaste stadsrum att ta tillvara på när innerstaden växer söderut. Här skapas attraktiva vistelseytor. Solljuset, hamnkaraktären och vattenkontakten är ledord när platsen utvecklas av Uppsala kommun.

Här blir olikheter en likhet

/ LUMI

En plats för ett hållbart arbetsliv och minskat klimatavtryck. Unika arbetsplatslösningar med modernt och visionärt återbruk.

/ JUVELEN

Det arkitektoniska landmärke och områdets visionär med plats för verksamheter som vill synas och sticka ut.

/ MAGASIN X

Ett professionellt nav, unikt i sitt slag med sin trästomme. Här finns hållbara kontorslösningar, generös möteslounge och restaurang.

/ BOSTÄDER

Ett stort bostadskvarter med förskola, service och restauranger samt en oslagbar utsikt över Fyrisån och Stadsträdgården.

/ SOCIALA HUBBEN

En livfull hub med fokus på mat, möten och upplevelser. En social mötesplats innehållandes hotell och kontor.

/ KV. SLEIPNER

Ett blandat kvarter med bl.a. bostäder och moderna kontor i korsningen Kungsgatan och Strandbodgatan.

/ GREEN LINE

Ett nytt parkstråk som sträcker sig längs med hela Södra city, från Fyrisån till Uppsala C.