Har du frågor om Södra city? Har du frågor om Södra city?

Uppsalas nya gröna stadsstråk

GREEN LINE

Ett urbant parkstråk

Green line för puls, paus och upplevelser

Ett nytt urbant parkstråk sträcker sig genom hela Södra city – från Juvelen över Uppsala C i öst, till Hamnplan och Fyrisån i väst. Green line blir en grön oas med plats för en stor variation av utomhusaktiviteter.

LIVFULL SÄSONG

Det ambitiösa parkstråket, som utvecklas av Uppsala kommun, kommer att bjuda på möjligheter för både paus och puls. Utomhusarbete, odling, vila, lek och motion.

Varje årstid kommer ge stråket sin egen charm och känsla. Höstlöv på hösten och mycket grönt på våren. Green line kommer att bidra till återhämtning och upplevelser året om.

Livfull säsong. En oas full av liv och urban grönska. Plats för både paus och aktivitet.