Har du frågor om Södra city? Har du frågor om Södra city?

Uppsalas nya gröna stadsstråk

GREEN LINE

PULS,
PAUS &
UPPLEVELSER

Green line är namnet, med inspiration från High Line Park i New York, på den nya promenaden som sträcker sig längs hela Södra City. Ett unikt, urbant och grönt parkstråk hela vägen från Hamnplan i väst, över nya Uppsala C, till Juvelen i öst. En grön länk mellan city och stadsdelarna söder om city, specifikt skapad för gående och cyklister.

EN GRÖN OAS I CITY

Stråket kommer vara modernt utformat med respekt för platsens historia, och är ett tydligt exempel på en hållbar stadsplanering. Varje årstid kommer ge stråket sin egen charm och känsla, med sprakande löv på hösten och spirande grönska på våren.

Green line blir en ny målpunkt i staden med kultur och folkliv året runt. En plats för utomhusarbete, odling, vila, lek och motion. En oas full av liv och urban grönska. Här väljer barn, unga och gamla att passera förbi eller stanna till lite längre. Här tar du en pulshöjande promenad eller en paus mitt i grönskan.

Välkommen till Green line – Södra citys gröna lunga.