Har du frågor om Södra city? Har du frågor om Södra city?

Vi är

VASAKRONAN

DET HÄR ÄR VASAKRONAN

Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan vill erbjuda en helhet där alla människor trivs och verksamheter kan utvecklas på bästa sätt. Vårt uppdrag är att våra ägare, första, andra, tredje och fjärde AP-fonden, får en hög och riskavvägd avkastning som kommer nuvarande och blivande pensionärer tillgodo. Men aldrig på bekostnad av miljö, människor och det samhälle där vi verkar.

Den vinst vi gör är minst sagt en vinst för många.
Troligtvis även för dig.

KONTORSLÖSNINGAR FÖR VARJE STEG I ER UTVECKLINGSRESA

Vi vill att ni ska utvecklas på bästa sätt i våra lokaler. Därför erbjuder vi en palett av kontorslösningar som kan kombineras utifrån var ni befinner er i er utvecklingsresa. Arbetsplatser on-demand, färdigmöblerade kontor eller helt skräddarsydda lösningar. Hos oss kan ni förändras över tid – och vi följer gärna med er längs vägen.

AKTIV RÅDGIVNING GÖR DET ENKELT FÖR ER ATT UTVECKLAS

Daglig kontakt med tusentals kunder och ledningsgrupper liksom samarbeten med forskare och specialister ger oss unik insikt och kunskap om arbetsplatsens utveckling. Vi erbjuder alla våra kunder rådgivning inom arbetsplatsutveckling och hållbar användning av kontoret. Fråga oss om hur kontoret kan vara ett ledarskapsverktyg, hur ni kan påverka er energianvändning eller hur ni får en bättre avfallshantering.

TILLSAMMANS MOT ETT KLIMATNEUTRALT 2030

Sedan 2009 har vi mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter. 2010 var vi först i Sverige att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. 2020 antog vi Färdplan 2030 med målet att vår verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan 2030. Ett utmanande mål, men vi är övertygade om att det går. Om vi gör det tillsammans med er och andra.

EN MER HÅLLBAR ARBETSPLATS

Vi var först i Sverige att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal och idag förser vi alla våra fastigheter med el från förnybara energikällor. Vi utvecklar löpande tjänster, som mobilitetshubbar, avfallshämtning och annat som gör att ni på egen hand, eller tillsammans med oss kan minska er klimatpåverkan på arbetsplatsen.

MILJÖCERTIFIERADE byggnader

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade. Vi använder i första hand LEED som är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Vid utgången av 2021 var 94 procent av beståndet miljöcertifierat varav 82 procent nådde betyget Guld eller Platina.

Syftet med LEED är att förändra sättet för hur byggnader och samhällen utformas, byggs och drivs för att möjliggöra en hållbart och socialt ansvarstagande miljö som är hälsosam och som förbättrar livskvaliteten. Det är ett brett system där varje fastighet bedöms utifrån flera miljöaspekter, bland annat: energi-, material- och vattenanvändning, transporter, avfall samt inom- och utomhusmiljöfrågor.

Intresserad av en lokal i Södra city?

Fyll i intresseformuläret, så kontaktar vår uthyrare dig inom kort.