Har du frågor om Södra city? Har du frågor om Södra city?

HÅLLBART STADSLIV

VI SKAPAR HÅLLBARA STÄDER

På Vasakronan har vi bestämt oss, vi ska ligga i framkant och leda utvecklingen av ett hållbart stadsliv. Södra city är ett föredöme med hållbara lösningar i stort som smått. Nyskapande arkitektur och genomtänkta lösningar som är anpassade för företagets behov – idag och imorgon.

Här ska människor trivas och verksamheter utvecklas i harmoni med naturen.

TILLSAMMANS MOT ETT KLIMATNEUTRALT 2030

Sedan 2009 har vi mer än halverat energianvändningen i våra fastigheter. 2010 var vi först i Sverige att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. 2020 antog vi Färdplan 2030 med målet att vår verksamhet ska vara klimatneutral i hela värdekedjan 2030. Ett utmanande mål, men vi är övertygade om att det går. Om vi gör det tillsammans med er och andra.

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade. Vi använder i första hand LEED som är ett internationellt certifieringssystem för byggnader. Syftet med LEED är att förändra sättet för hur byggnader och samhällen utformas, byggs och drivs för att möjliggöra en hållbart och socialt ansvarstagande miljö som är hälsosam och som förbättrar livskvaliteten. Det är ett brett system där varje fastighet bedöms utifrån flera miljöaspekter, bland annat: energi-, material- och vattenanvändning, transporter, avfall samt inom- och utomhusmiljöfrågor.

HÅLLBARA
KONTOR I
SÖDRA CITY

När ni hyr kontor i Södra city får ni ett grönt hyresavtal vilket innebär att vi gemensamt förbinder oss till att minska avfall, energi- och vattenförbrukning i fastigheten och lokalen.

Varje år får ni en hållbarhetsrapport som ger er detaljerad information om hur miljöpåverkan ser ut för er lokal, vilket underlättar er egen hållbarhetsrapportering.

LUMI

Projektet Lumi är ett av Vasakronans och branschens mest ambitiösa återbruksprojekt. Istället för att riva och bygga nytt har ca 80% av stommen samt hela grundläggningen sparats och byggts vidare på. På så sätt undveks utsläppen från att riva den tidigare fastigheten.

Klimatberäkningsexperter har även under projektets gång säkerställt att renoveringen har så lite miljöpåverkans som möjligt. Resultatet är en toppmodern kontorsfastighet med låg klimatpåverkan både under projektets gång och i drift.

Hållbarhetsfakta om Lumi

 • Tre byggnadskroppar (cirka 80 % av stomme) samt hela grundläggningen har sparats och byggts vidare på
 • Den gamla tunga betongfasaden har ersätts med en ny lättare fasadkonstruktion i trä och stål. Med stora fönster, bättre isolering och integrerade solceller skapas därigenom en energieffektiv byggnad med gott om dagsljus.
 • 105 ton gipsskivor har demonterats och satts upp igen som innerväggar istället för att slängas. Även tegel, dörrar, skåp, skåpinredning, undertak, glaspartier och installationsmaterial har demonterats, rekonditionerats och återanvänts.
 • Material som inte har kunnat återbrukas i detta projekt har genom samarbeten med STUNS, Uppsala klimatprotokoll och Atrium Ljungberg använts i andra projekt, eller sålts vidare genom exempelvis återbruksplattformen CCbuild.
 • Miljöcertifierad enligt LEED med målet att nå högsta nivå, Platina. Projektet Lumi har dessutom grön finansiering
 • Modern teknik som samlar in regnvatten och sedan används för att spola toaletterna minskar belastningen på dagvattnet.
 • Fasadintegrerade solceller bidrar till att minska fastighetens energiförbrukning
 • Fasaden har klätts med skiffer, ett naturmaterial som har låg klimatpåverkan och åldras vackert
 • Genom digitala verktyg har stora delar av byggnaden inventerats och katalogiserats i en databas, vilket underlättar för för framtida analyser.
 • Den nya byggnaden har gjorts till en BIM-modell och använts som bygghandling, vilket har gjort projektet helt ritningslöst. Klimatberäkningsexperter har under bygget av Lumi gjort kontinuerliga beräkningar baserade direkt på BIM-modellen för att mäta projektets klimatpåverkan.

MAGASIN X

Miljöprofilen Magasin X märks tydligt i allt från energiförsörjning till materialval. Syftet har varit att ha så låg energiförbrukning som möjligt i fastigheten. Något som projektet minst sagt lyckats med. Köpt energi ligger på knappt 20 kWh per kvadratmeter och i år vilket kan jämföras med Nybyggnadskravet enligt BBR (Boverkets byggregler) som är cirka 70 kWh per kvadratmeter och år.

Magasin X är också Sveriges största kontorsbyggnad i trä vilket i sig sänkte klimatpåverkan under byggets gång och även binder flera tusen ton koldioxid.

Hållbarhetsfakta om Magasin X

 • Fastigheten har gröna tak, batterilagring, avancerade styrreglerlösningar och geoenergilager för både värme och kyla
 • Med solceller på taket och integrerat i fasaderna laddas byggnadens batteri
 • Fasaden är klädd i glas och skiffer som har låg klimatpåverkan och inte kräver särskilt mycket underhåll
 • Att byggnaden har en stomme av trä innebär att Magasin X binder cirka 3 000 ton koldioxid.
 • Miljöcertifierad enligt LEED på nivå Platina. Poängen (94 p) är så höga att byggnaden hamnar på tredje plats bland Europas alla LEED-certifierade byggnader.
 • Har vunnit både Solenergipriset och Uppsala kommuns Arkitekturpris.
 • Den 30 november 2023 utnämndes Magasin X till Årets LEED-byggnad/projekt av Sweden Green Building Council, SGBC

JUVELEN

Även Juvelen har en väldigt hög nivå när det kommer till användning av miljövänliga material och smarta lösningar för ökad hållbarhet. Tillsammans skapar solcellerna och geoenergilagret en fastighet med låg förbrukning. En bonus är också sedumtaket som bidrar till den biologisk mångfalden.

Närheten till kommunikationer och det faktum att det finns både cykelgarage och omklädningsrum med dusch i fastigheten underlättar också för miljövänligare pendling till arbetet.

Hållbarhetsfakta om Juvelen

 • Juvelen är taxonimilinjerad.
 • Fastigheten är självförsörjande på kyla via geoenergilager, vilket även bidrar till uppvärmningen.
 • Att byggnaden har sedumtak förlänger livslängden och gynnar biologisk mångfald.
 • Juvelen har 660 kvm solceller som tar en stor del av energiförbrukningen.
 • Primärenergital: 50kWh/m2 och år.
 • Rörelsedetekterad och behovsanpassad belysning för minskad förbrukning.
 • Miljöcertifierad enligt LEED på nivå Platina.

Sleipner

Tack vare både solceller och dynamiska fönsterglas har Sleipner bra förutsättningar för låg energiförbrukning.

Som hyresgäst har man dessutom tillgång till elbilsladdare och bilpool bestående av elbilar. För ännu mer miljövänlig transport ligger Uppsala resecentrum bara några minuter bort.

Hållbarhetsfakta om Sleipner

 • Fastigheten har dynamiska glas vilket minskar oönskad värmeinstrålning och behovet av att kyla. Det bidrar även till ett mindre behov av underhåll.
 • Miljöcertifierad enligt LEED nivå Guld.
 • Sleipner har solceller som tar en del av energiförbrukningen.
 • Garaget innehåller elbilsladdare och en bilpool med elbilar för mer miljövänlig transportering.

Intresserad av en lokal i Södra city?

Fyll i intresseformuläret, så kontaktar vår uthyrare dig inom kort.